Cenovnik

Cena usluga na strelištu se naplaćuju po količini ispaljene municije, vremenu provedenom na strelištu kao i broju korišćenog oružja.

PRIMER:             usluga 50kom municije 9mm    85rsd x 50 = 4250 rsd

usluga 1 sat korišćenja strelišta po osobi = 1500 rsd

usluga koriščenja jednog komada oružja = 1000 rsd

Ukupno =  6750 rsd